Velkommen til pdf-arkivet


Åttende mars

Pdf-arkivet presenterer her diverse materiale som gjelder åttendemars-feiring. Materialet er kommet inn i samband med AKPs arkivprosjekt. Det er derfor i stor grad konsentrert om de toga som ml-bevegelsen støtta, og foreløpig er det meste fra Oslo. Men vi tar gjerne mot stoff som omhandler andre steder og tog. Etter skanning overleverer vi vanligvis materialet til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Kontakt oss gjerne.

Første publisering på denne sida skjedde i samband med 8. mars 2016.

Klistremerke 8. mars Fest 8. mars Forsvar kvinnearbeidsplassene 8. mars Stå sammen 8. mars

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1985

1986

1987

1989

1990

1991

Materiale uten sikkert årstall


Til forsida