Velkommen til pdf-arkivet


Bøker av Erling Folkvord

Pdf-arkivet presenterer her elleve bøker av Erling Folkvord. Bla nedover for å lese disse:

Erling Folkvord (1949–) har vært nestleder både i AKP og i RV. Han var medlem av Oslo bystyre 1984–95 og 1999–2011. I perioden 1993–1997 var han stortingsrepresentant, RVs eneste noensinne. Han var leder for Sosiale etaters fagforening i Oslo 1976–78. Erling er særlig kjent for sitt arbeid for å avsløre korrupsjon og maktmisbruk, samt for solidaritetsarbeid med kurderne.

Med tillatelse fra Erling legger vi her ut elleve bøker han har skrevet. De legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke dem til noe mer, må du høre med forfatteren.

Flere nyere bøker av Erling kan kjøpes i nettbutikken til tidsskriftet og forlaget Rødt! – www.marxisme.no.

Klikk på bokomslaga nedafor for å laste ned bøkene i pdf-format.


Det store Oslo-ranet
Byrådet, spekulanten og torpedoen (2015)

Erling Folkvord: Det store Oslo-ranet

Fra baksida:

«Salet av sjukehusboligane i 2001 var eit ran av Oslo-befolkninga, meiner forfattar Erling Folkvord. Ei gruppe spekulantar jakta på ein supergevinst da Byrådet la ut 18 leigegårdar på billigsal. Dei få utvalde som ville kjøpe, måtte ha politikarhjelp i Rådhuset. No samlar Folkvord trådane og dokumenterer kven dei var. I boka presenterer han nye opplysninger, om politikarane og om finansfolka som deltok i det store pengespelet.

Motstanden var hard. Dei møtte veggen, både dei som trudde dei raskt skulle bli svært rike, og dei gode hjelparane på toppen i Oslo-politikken. Regjeringa kom óg inn på banen. Ei lokal Oslo-sak vart rikspolitikk. I jakta på milliardgevinsten tydde ein eller fleire av aktørane til metodar ingen tidlegare hadde brukt i Oslo-politikken.»


Utgitt av Spartacus forlag
174 sider, 30 Mb

Til boka


Vår korrupte hovedstad (2011)

Erling Folkvord: Vår korrupte hovedstad

Fra baksida:

«Denne boka er eit.djupdykk ned i ein ukultur, der maktelite og rikfolk
tar seg til rette. Skattytarane må betale rekninga. Som folkevalt har Erling
Folkvord fått kjennskap til fleire tilfelle av korrupsjon. Her presenterer
han ei rad eksempel, der namngitte politikarar på kommunalt toppnivå
har gitt næringsdrivande fordelar på måtar som til tider ligg godt over
grensa til det ulovlege. Enkelte av dei har berre fått «mindre» kontraktar på ulovleg vis. Dei som har hatt størst hell i rådhuset, har derimot på få år og heilt ustraffa kunna innkassere det fleirdobbelte av utbyttet etter NOKAS-ranet.»


Utgitt av Spartacus forlag
308 sider, 36 Mb

Til boka


Sosialsentralen – en historie om maktkamp (1984)

av Erling Folkvord, Harald Stabell og Frode Gjertsen

Erling Folkvord: Sosialsentralen

Fra baksida:

«Her får du et gløtt inn i kommunale avlukker, i et maktapparat som beskytter seg selv mot offentlig innsyn. Garvede politikere sier at sosialsentralsaken er det verste de har vært med på. l et utall ledere har Aftenposten refset både den folkevalgte og den administrative toppledelsen i kommunen og slått fast at saken gjelder selve tilliten til vårt politiske system. Er det grove overgrep mot sosialklienter som skaper slike reaksjoner? På ingen måte. Det er de maktmidler den kommunale ledelsen bruker for å beskytte seg selv, som skaper forferdelse. En del av metodene blir nå offentlig kjent. Statlige toppfigurer er også involvert – sosialminister Leif Arne Heløe, riksadvokat Magnar Flornes og høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal for å nevne noen. Boka forteller hvordan det skjedde.»


Utgitt av Atheneum forlag
360 sider, 157 Mb

Til boka


Operasjon heilomvending! (2004)

Erling Folkvord: Operasjon heilomvending!

Fra baksida:

«De rødgrønne partia skulle parkere høyrekreftene på sidelinja. De lovte å gjøre Norge til en tydelig fredsnasjon, skape balanse mellom kommunenes oppgaver og inntekter og gi alle grupper mer i pensjon. Fiskeriminister Helga Pedersen lovte å stå på for kystbygdene slik at "lysan i husan" ikke slokner der. I Operasjon heilomvending legger Erling Folkvord fram fakta om hva de rødgrønne sa og hva de har gjort. Han innbyr også til debatt om hvordan vi kan få til den virkelige heilomvendinga som trengs, i stedet for en politikk som skaper mer klimaødeleggelse.»


Utgitt av Forlaget Rødt
190 sider, 9 Mb

Til boka


Urent farvann!
Ei bok om triangelet Color Line, Sjømannsforbundet og Staten (2006)

Erling Folkvord: Urent farvann!

Fra baksida:

«Med Urent farvann! setter Erling Folkvord søkelyset på samrøret rundt en
suksessrik finansmann som ble skipsreder. Milliardstøtte fra staten og sløvsinn fra statens kontrollører har gitt god lønnsomhet i Color Line. Olav Nils Sunde og hans to barn er blitt rike på de manges slit, svært rike. Sjøfolks arbeidsvilkår og passasjerenes sikkerhet kommer i andre rekke.Sjømannsforbundet har alt for ofte spilt rederens spill.»


Utgitt av Forlaget Rødt!
158 sider, 8 Mb

Til boka


Det store pensjonistranet og andre fortellinger
– hverdagskrim fra Oslo rådhus (1987)

Erling Folkvord: Det store pensjonistranet

Fra baksida:

«Det store pensjonistranet er skrevet av Erling Folkvord. Han er 37 år og jobber som verneassistent på en av kommunens avrusningsstasjoner. De siste fire åra har Erling Folkvord vært bystyrerepresentant for Rød Valgallianse i Oslo sammen med Liv Finstad. Gjennom sitt arbeid i bystyret er han blitt kjent som «mannen bak» store saker som sosialsentralsaken, T-baneskandalen og kommunens forretninger med tvilsomme hospitseiere. Disse sakene har det til felles at de avdekker fundamentale mangler ved det kommunale styringssystemet i hovedstaden. Erling Folkvord står sammen med Kate Rasch og Athar Ali øverst på RVs Oslo-liste ved kommunevalget høsten 87.»


Utgitt av Rød Valgallianse i Oslo
136 sider, 14 Mb

Til boka


Rapport frå rottereiret
– korrupsjon i Norge (1990)

Erling Folkvord: Rapport frå rottereiret

Fra baksida:

«Systematisk og rystande dokumentasjon av korrupsjon og lovbrot blant politikarar og offentleg tilsette i norge. Ei bombe av ei bok som råkar mange kjente namn i norsk politikk, samfunns- og næringsliv.

Korrupsjonen er så langtfrå berre eit storbyfenomen. Vi finn han over heile landet.

Rapport frå rottereiret viser kva som må til for å kome dette systemet til livs, og korleis ein kan gå fram for å avsløre korrupte forhold i kommunen eller andre offentlege etatar.»

Forord av Carl August Fleischer

Det norske samlaget
136 sider, 22 Mb

Til boka


Sannheta om boblebadet 
– korrupsjon i Norge (1991), med Espen Mathisen

Erling Folkvord: Sannheta om boblebadet

Fra baksida:

«– Korrupsjonen lever og har det bra i Norge. Korrupsjonen er ikkje berre enkeltståande tilfelle, men er ein del av ein offentleg kultur. Korrupsjonen har sine beskyttarar, sine bakmenn, sine forsvararar og sine advokatar.

Korrupsjon slik Erling Folkvord nytter ordet, dreier seg ikkje berre om direkte lovbrot, men minst like mye om utviklinga av ein kultur der «vennetenester» vert bytta mot kommunal «hjelp», og der demokratiske prosessar vert sette til side til fordel for personlege interesser. Eit skjult og uoversiktleg system som kvart år
kostar samfunnet millionbeløp. Og kven betaler?

Sannheta er: Det er du som betaler.»

Forord av Helge Seip

Cappelen forlag
228 sider, 24 Mb

Til boka


Livet bak murene (1997)

Erling Folkvord: Livet bak murene

Fra baksida:

«Stem inn en opprører var slagordet da Erling Folkvord ble valgt til Stortinget i 1993. Livet bak murene oppsummerer noe av hva Vest-Europas eneste parlamentariker med det klasseløse samfunnet som mål har gjort, oppnådd og iakttatt i løpet av de fire årene som har gått.

Boka er delt inn i sjølstendige kapitler om enkeltsaker. Noe er offentliggjort før, noe offentliggjøres for første gang.

Les om:
Hvordan Marit Nybakk (Ap) løser politiske problemer. Hva skjedde 36 timer etter folkeavstemninga. Bonnie Tyler og Porsche-doktoren. SV, FrP og minstepensjonisten. Drepe og dø på fremmed jord. Fiksestatsrådens dobbeltliv. Forfalska vitneforklaringer. Statsråd på redernes fang. Glede i Holmenkollåsen.
Kvinnelønnskampen. Sex og øl og ot.prp. Korrupsjon i NRK.»

Redaktør for boka er Erling Folkvord, men boka er et resultat av innsats fra mange personer både i innsamling av materiale, skriving, redigering, orrekturlesing, foto og grafisk utforming.

Utgitt av Rød Valgallianse
164 sider, 27 Mb

Til boka


Rødt! På barrikadene for AKP og RV (1998)

Erling Folkvord: Rødt!

Fra baksida:

«Alltid noe å kjempe for.

AKP. RV. Klassekampen. Sigurd Allern. Pål Steigan. Jon Michelet – og Erling Folkvord. Dette er navn som har fått mange til å se RØDT, mens andre har klappet begeistret. Store følelser og visjoner. Klassekamp og revolusjonshåp.
Noe ble bare tull, mens mye annet ble suksess.

I mer enn 25 år har Erling Folkvord – Rød Valgallianses hittil eneste stortingsrepresentant – kjempet på barrikadene for venstresiden i norsk politikk. Som en terrier i det politiske landskapet. Alltid noe å kjempe for. Eller som han selv sier i bokens forord: 25 år er kort tid. Vi har såvidt begynt.»

«Det Stortinget eg opplevde i fire år, var ei ensretta forsamling. Sammenlikna med mangfoldet av synspunkt, erfaringar og meiningar ein møter ute blant folk, så var innsida på Stortinget som eit miljø med teflonbelegg. Mangfoldet var borte. Det var same, einsarta overflata same kor du snudde deg. Eg siktar ikkje til enkeltpersonane. For dei er ikkje slik, kvar for seg. Eg snakkar om politikken dei står for, når partigruppa og komiten har hatt møte».

Millennium forlag
328 sider, 42 Mb

Til boka


Stopp tjuven! en redningsaksjon for velferdsstaten (2005)

Erling Folkvord: Stopp tjuven!

Fra baksida:

«Stopp tjuven! inneholder provoserende fakta orn de rikeste som ikke betaler
skatt, om leger som ble sykehusmillionærer, om politikere som sa NEI og stemte
JA, og om finansmannen som inviterte politikere på luksuscruise. Han sier selv
det er hyggelig å gi noe også – ikke bare ta i mot ...

Et innspill til en redningsaksjon nedenfra for velferdsstaten.

Erling Folkvord gir en lettlest oversikt over kunnskap han har samla gjennom
mange år som politisk aktivist og bystyre- og stortingsrepresentant for RV.»

Utgitt av tidsskriftet Rødt!
180 sider, 20 Mb

Til boka


 

Til forsida