Velkommen til pdf-arkivet


Tekster av Jorun Gulbrandsen

Pdf-arkivet presenterer her boka Er skolen for Kari eller Ronny? av Jorun Gulbrandsen..

Jorun Gulbrandsen er en norsk lærer og politiker. Hun var leder i AKP fra 1997 til 2006.Hun har arbeidd i skolen i lange perioder fra 1971 fram til nå. Hun er også forfatter av og redaktør for flere lærebøker for grunnskolen, for flere serier med lettlesbøker og for annet skolemateriell. Er skolen for Kari eller Ronny? kom ut i 1993 på ad Notam Gyldendal. Den er også utgitt på svensk.

Med tillatelse fra forfatteren legger vi i første omgang ut denne boka. Vi håper å kunne komme med mer etter hvert. Ellers finner du flere tekster av Jorun på AKPs nettsted.

Boka legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke den til noe mer, må du høre med Jorun.


Er skolen for Kari eller Ronny? (1993)

Er skolen til for Kari eller Ronny?

Visste du
– at jenter ofte får mye mindre undervisning i klassen enn gutter,
– at stille Kari blir brukt som fender mellom klassens bråkmakere,
– at jentene får de billigste lekene,
– at jentene ofte roses for pene bøker, mens guttene får kommentarer til det de har prestert faglig?

Er skolen for Kari eller Ronny? drøfter forskjellsbehandlingen mellom jenter og gutter i barnehagen og skolen. Forfatteren gjør dette ved å trekke fram mange
morsomme historier som enhver som har jobbet i en barnehage eller skole, vil kjenne seg igjen i. Vel så viktig er at hun også foreslår nye originale veier å gå.
Boka er skrevet på en personlig og humoristisk måte. Forfatteren øser av sine egne opplevelser som lærer og klassestyrer. Boka bør bli pensum for enhver
lærer og førskolelærer, og leses av foreldre og alle som har kontakt med barn. Den vil både vekke latter og mane til ettertanke.

(Fra baksida av boka)

På grunn av størrelsen er nettversjonen av boka delt opp i fire filer, akkurat som boka har fire deler.

Innhold


Tilbake til pdf-arkivet