Velkommen til pdf-arkivet


Klassiske tekster

Pdf-arkivet vil under denne overskrifta presentere digitaliseringer av eldre publikasjoner som kan være av interesse.


Agitasjon og propaganda

Agitasjon og propaganda

Håndbok for tillitsmenn i Det norske Arbeiderparti

Utgitt 1946, 96 sider, 36 MB – Last ned

Moskvatesene

Moskvatesene

79 sider, 77 MB – Last ned

Retningslinjer for Den kommunistiske Internationale
Vedtat ved den 3. Internationales 2. kongres i Petrograd – Moskva 20. juli til 7. august 1920
2den utgave

Det norske Arbeiderpartis Forlag, Kristiania 1920


Publisert 27. november 2017.

Tilbake til pdf-arkivet