Velkommen til pdf-arkivet


Litt om bakgrunnen for pdf-arkivet

Pdf-arkivet blei oppretta våren 2012. Vi presenterer digitale utgaver av bøker og annet materiale som ikke er så lett tilgjengelig, men som burde være det.

Utgangspunktet er AKPs arkivprosjekt (se lenger ned). Under innsamling av materiale til dette fikk vi også mye stoff som ikke var direkte partirelatert, men som absolutt burde være tilgjengelig. Og det var naturligvis en masse bøker og hefter utenom partiutgivelsene som fortjener digital spredning. Der satt vi altså med materialet, med teknologien og med sørverplass. Svaret gav seg sjøl – her kan vi bidra, i alle fall i det små. Derfor oppretta vi Pdf-arkivet.

Arkivprosjektet drives nå på dugnad, stort sett av folk som er travle og engasjerte på andre hold. Hvor mye vi får lagt ut, vil variere med politiske og personlige konjunkturer. Vi lover derfor ikke at det kommer mye eller at det kommer fort. Men man kan håpe.

Takk til rettighetshaverne som lar oss legge ut sakene.

Litt om arkivprosjektet

I 2004 bestemte Arbeidernes kommunistparti (AKP) seg for å ta et krafttak for å samle, organisere og digitalisere historisk materiale fra ml-bevegelsen. Prosjektet blei mulig gjennom ei støttebevilgning fra Stiftelsen Fritt Ord. Mye er gjort, og tallrike hyllemeter er ordna og deponert i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Da AKP blei nedlagt (gikk inn i Rødt), blei arkivmaterialet og prosjektet overdratt til et nyoppretta forvaltningsorgan (FAP).

Arbeidet i FAP foregår fortsatt på dugnadsbasis, og for tida synes det best ved at vi digitaliserer eksternt og internt materiale og legger det ut på www.akp.no.

Om du har materiale du trur kan interessere oss, kan du sende en epost til akp.arkiv <krøllalfa> gmail.com.


Publisert 1. februar 2012; sist oppdatert 15. august 2013.

Til forsida