Velkommen til pdf-arkivet


Forsvarsspørsmål og soldatkamp

Pdf-arkivet presenterer en del materiale knytta til militærnekting, politisk militærtjeneste, interessekampen blant vernepliktige soldater på 1960- og 70-tallet og forsvarspolitikk mer generelt, herunder Nato-motstand.

Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.


Soldaten som ikkje ville teie

Soldaten som ikkje ville teie
Trædal-saka: Norsk militærmakt – retta mot kven?

Av Støttekomiteen ved Universitetet i Oslo
i samarbeid med Narve Trædal

Forlaget Oktober, Oslo 1974

234 sider; 97 MB

Kvitbok om Trædal-saka, 2. opplag

10 sider A4; 4 MB


Militærnekter? En veiledning Demonstrer mot Natos ministerrådsmøte Politisk militærnekting – et handlingsalternativ Soldat 73 (avis) Hvitbok om Steinsjøsaken

Militærnekting

Politisk militærtjeneste

Soldatkamp

Forsvarspolitikk / Anti-Nato


Siste oppdatering 20. august 2017

Tilbake til pdf-arkivet