Velkommen til pdf-arkivet


Streik og annen arbeidskamp

Pdf-arkivet presenterer en del materiale knytta til streiker, oppsigelser og annen arbeidskamp, hovedsaklig på 1960- og 70-tallet.

Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

MATERIALE LAGT UT I 2017 ER MERKA NY!


Aker Verdal – oppsigelser Streik på brygga i Oslo Hvitbok Norsk HammerverkStreik på Jøtul Streik på Norgas Oppsigelser på Tromsfisk

Handslag – bulletin fra Streikestøttebevegelsens informasjonskontor

Generell streikestøtte (og debatt om paroler)

Sykepleierstreiken i Oslo 1969 (?)

Kiruna-streiken 1969–1970

Norgas-streiken 1970

Sauda-streiken 1970

Austadstreiken 1971

Telefonsentralmontørstreiken 1974–75

Heismontørstreiken 1975

Hammerverk-konflikten 1975

Konflikten ved Våler skurlag 1975

Konflikten ved Tiger fabrikker 1975

Konflikten ved Åsgård sykehus 1975

Städerskestrejken i Skövde 1975

Demonstrasjonsstreik i NRK (1975)

Jøtulstreiken 1976

Hustad-konflikten 1976

Linjegods-streiken 1976

Streiken ved Statens forvernsenter 1976

Streiken ved Nor-Zink i Odda 1976

Konflikt ved Kjemi-Service 1976

Konflikten ved Wollebekk Champignons 1976

Konflikten i Sosiale Etaters Fagforening 1976

Konflikt ved Universitetet i Oslo (1976–77)

Tromsfisk-konflikten 1976–77

Bryggearbeiderstreiken 1977

Konflikten ved Andfossen Kraftpapp 1977

Konflikten ved Norma Prosjektil 1977 (?)

Rockwool 1977

Konflikten ved Elektrisk Bureau 1977

Streiken blant fremmedarbeiderne på Statfjord A 1978

Rørleggerkonflikten 1980 (?)

Hillesland-konflikten 1984

Lærerlagets politiske streik 1984 (?)

Konflikten ved Aker Verdal 1987

Winge-streiken 1994–95

Konflikt ved Rodeløkkens Maskinverksted (ukjent år)


Publisert på nettet 22. mars 2015; oppdateringer merka NY! 28. april 2017.

Tilbake til pdf-arkivet