Velkommen til pdf-arkivet


Første mai

Pdf-arkivet presenterer her diverse materiale som gjelder 1. mai-feiring. Materialet er kommet inn i samband med AKPs arkivprosjekt. Det er derfor i stor grad konsentrert om de toga som ml-bevegelsen støtta, og foreløpig er nesten alt fra Oslo. Men vi tar gjerne mot stoff som omhandler andre steder og tog. Etter skanning overleverer vi vanligvis materialet til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Kontakt oss gjerne.

Første publisering på denne sida skjedde i samband med 1. mai 2012. Ytterligere materiale lagt ut i februar 2024 (merka ** NY **).

Plakater

Klikk på bildene for større versjoner.

50 mil nå (1972) Faglig 1. mai-front 1975 - begynn arbeidet nå Faglig 1. mai-front 1975 - 50 mil nå Faglig 1. mai-front 1975 - kamp mot klassesamarbeid Faglig 1. mai-front 1975 - Vi skal ikke betale kapitalens krise Faglig 1. mai-front 1975 - Stans raseringa av kvinnearbeidsplassane Faglig 1. mai-front 1975 - For et sosialistisk Norge Faglig 1. mai-front 1975 - For ungdommens interesser Faglig 1. mai-front 1976 - flerspråklig plakat Faglig 1. mai-front 1976 - flerspråklig plakat Faglig 1. mai-front 1975 - Grünerløkka Faglig 1. mai-front 1978 - Vekk med porno Faglig 1. mai-front 1978 - Avvis Sovjets press på Svalbard og i Barentshavet Faglig 1. mai-front 1979: Sovjet ut av Afrikas horn - Fritt Eritrea Faglig 1. mai-front 1979: Vietnam ut av Kampuchea Faglig 1. mai-front 1979: Demonstrer mot regjeringas krisepolitikk Faglig 1. mai-front (generell plakat) Faglig enhet 1987: Nei til nulloppgjør 1. mai 1988: Stans den nye utlendingslova 1. mai 1988: nei til regjeringas og LO-toppenes lønnsdiktat 1. mai 1988: Kvinner krever ei lønn å leve av, ei arbeidstid å leve med Faglig solidaritet 1996

Løpesedler, aviser og annet

En god del av materialet er udatert. Vi har etter beste evne søkt å plassere det på rett år, men kan i noen tilfeller ha bomma litt. Der sted ikke er oppgitt, er publikasjonen fra Oslo (eventuelt beregna på nasjonal spredning). 

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Materiale uten kjent årstall


Til forsida