, heftet uVelkommen til pdf-arkivet


Kvinnefronten

Kvinnefronten blei stifta i mars 1972.

Pdf-arkivet har digitalisert en del hefter fra frontens første tretti år. Kanskje kommer det mer etter hvert..


Andrea Dworkin: Brev fra en krigssone (Den seksualiserte undertrykkinga)

Den seksualiserte undertrykkinga

Brev fra en krigssone av Andrea Dworkin

Et studie- og debatthefte fra Kvinnefronten
Oversatt sv Maj-Britt Holljen
Teksten er fra 1987, heftet utgitt 1988 (44 sider, 6 MB)

Om Kvinnefronten 1972

Om Kvinnefronten

Hefte fra 1972, 20 sider A5, 7 MB

Hvorfor trenger vi en kvinnefront? Hva slags kvinnefront? Hva kan du gjøre?

 

Om Kvinnefronten 1974

Om Kvinnefronten

Hefte fra 1974, 28 sider A5, 8 MB

Plattform vedtatt 1974. Handlingsprogram. Vedtekter.

Johanna Schwarz: Prolog

Plattform 1974

Plattform

vedtatt på landsmøtet 1974, 4 sider A5, 2 MB

 

Årsmøtepapirer for Kvinnefronten i Oslo og Akershus 1974
9 sider A4, 4 MB

Studiesirkel 1974

Studiesirkel

Utgitt av Kvinnefronten i Trondheim

Hefte fra 1974, 2. opplag, 44 sider A5, 10 MB

Møte 1: Hva er kvinneundertrykking?
Møte 2: Seksualitet, samlivsformer, kjønnsrolle
Møte 3: Kvinner i yrkeslivet
Møte 4: Husmora
Møte 5: Kvinners sosiale liv
Møte 6: Hva kan vi gjøre?

Om Kvinnefronten 1976

Om Kvinnefronten

Hefte fra 1976, 52 sider A5, 25 MB

Plattform. Vedtekter. Handlingsprogram.
Beretning 1974–76

Om Kvinnefronten 1976

Kvinnefrontens plattform

Hefte fra 1976. 8 sider A5, 2 MB

Sjølbestemt abort

Støtt kvinnenes kamp for sjølbestemt abort

Hefte, udatert (ca. 1976), 60 sider A5, 58 MB

Hva er sjølbestemt abort?
Den nye abortlova
Og slik er den i praksis
Lær av historia
Kilder
Abortsang (av Amtmandens døtre)
Syngespill om abort

Sekstimersdagen

Sekstimersdagen

Debatthefte våren 1983. 52 sider A5, 13 MB.

To innledninger av Siri Jensen

Myten om det vanskelege valet

Myten om det vanskelege valet
Eit abortpolitisk hefte

Utgitt 2000. 32 sider A5, 15 MB

Av Mette Løkeland-Stai

Hverdagsfeminisme

Hverdagsfeminisme
– sett grenser og se muligheter i eget liv

Diskusjonshefte, udatert (ca 2000). 20 sider A5, 10 MB

 

Bestemme selv

Bestemme selv,
om og når du vil ha barn

Et hefte om reproduktive rettigheter, udatert (ca. 2000), 20 sider A5, 10 MB

Av Bjørg Skotnes


Publisert 7. mars 2018; 8. mars 2024.

Tilbake til pdf-arkivet