Velkommen til pdf-arkivet


Lokalt materiale

Pdf-arkivet presenterer her diverse lokalt politisk materiale.

Gjennom innsamling av arkivmateriale fra lokale avdelinger av AKP har vi også fått tilgang til løpesedler og andre dokumenter fra flere andre organisasjoner og aksjoner. Vi har digitalisert noe av dette som et historisk tidsbilde. Vi legger ut mer etter hvert som vi finner og har tid.

Materiale fra AKP lokalt finner du her.Tilbake til pdf-arkivet