Velkommen til pdf-arkivet


Revolusjonær hverdag 

Flere samtaler om revolusjonær hverdag finner du her. 

Veslemøy Fjerdingstad forteller

Disse intervjuene er gjort av Jorun Gulbrandsen sommeren 2019.
Om du vil lytte til et intervju seinere (podkast!), kan du klikke på de tre prikkene bak lydlinja for nedlasting (eventuelt høyreklikke på lydlinja og velge «lagre lyd som»).

Portrett av Veslemøy Fjerdingstad. Foto: Julian Bugge Moe

Veslemøy Fjerdingstad (født 1950 på Kongsberg) er folkemusiker, musikkformidler og lokalpolitiker.

Blei medlem av Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) i 1968. På Kongsberg var hun aktivt med på å starte og fortsatt drive internasjonalt solidaritetsarbeid, AKP-lag, Rød Valgallianse, Rødt-lag, Kvinnefront-gruppe, med ansvar i kommunen og fylket. Satt i kommunestyret i 24 år for RV/Rødt.

Sunget i kor siden hun var liten. Studerte ved Høgskolen i Telemark (Universitet i Sørøst-Norge), ble førskolelærer i 1979. Tok mastereksamen i 2010 på folkemusikkstudiet i Rauland. Jobber med å formidle betydninga av den gamle sangtradisjonen. Har arbeida i barnehage i over 20 år, som folkemusikkonsulent i Buskerud fylke og som kulturskolelærer i Kongsberg kulturskole. Har jobba med småbarngrupper fra 0 til 6 år med tradisjonssang, med eldre barn og unge i kveding og med diverse prosjekter i skoler og barnehager.

Var i mange år tillitsvalgt i Norsk Lærerlag/Utdanningsforbundet på Kongsberg og i Buskerud fylke. Har vært aktiv i foreningslivet, som i styret i Buskerud musikkråd, er leder i Buskerud Folkemusikklag og har i mange år vært leder i Norsk Kvedarforum. Er for tida prosjektleder for Kongsberg som syngende kommune.

Stilte for Kongsberglista ved kommunevalget i 2019 og blei valgt inn. Er kjent for sine framføringer av stev også i kommunestyret og i andre politiske sammenhenger.

I 2017 blei Veslemøy portrettert i P2. Du kan høre dette intervjuet her.

Foto: Julian Bugge Moe

 

 

1

17-åring oppdager verden

Veslemøy leste aviser for nesten blind farmor. Farmor var kommunist, og de prata sammen om klassesamfunnet og om ting som skjedde i verden. Storebroren hennes studerte i Oslo, og Veslemøy ble med på møter i Studentersamfunnet. Hun hørte om USA sin bombing av Vietnam, Israels okkupasjon av Palestina, USAs militære aksjoner i Latin-Amerika og ulykka i Kings Bay-gruva på Svalbard. Dette, og faren som sa «her i familien er vi sosialister, så da deler vi», førte Veslemøy til Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF). Hun var da 17 år.

Veslemøy med hvit kjole. Privat foto.

– Veslemøy i kvit kjole, sammen med familien

2

Salg av Klassekampen utafor Kongsberg våpenfabrikk

Det første nummeret av Klassekampen kom i februar 1969. Dette nummeret, og mange siden, ble solgt utafor Kongsberg Våpenfabrikk av Veslemøy og resten av den unge flokken. Solidaritetsarbeid med Vietnam og Palestina, støttearbeid for streiker, avsløringer av korrupsjon i kommunen, førte til politiets overvåking. Hva står det i «mappa» til Veslemøy?

Klassekampens aller første nummer.

Faksimile av forsida på Klassekampens første utgave

3

Veslemøy gir dame som gave til Erna Solberg

Veslemøy gir rullestolbruker som gave til daværende kommunalminister Erna Solberg, slik at Solberg kan forstå hvordan de som trenger hjelp og de som arbeider har det. Dagsrevyen filma, aviser skreiv. Solberg ville gi kommunen «miniparlamentarisme» og borgermesterbrev. Rødt og Veslemøy ville ha mer penger til pleie og omsorg i kommunen.

«Gaven» Brit Falch Gjøen i samtale med kommunalminister Erna Solberg, mens ordføreren ser på. Foto: Jan Storfossen

«Gaven» Brit Falch Gjøen i samtale med kommunalminister Erna Solberg, mens ordføreren ser på. Foto: Jan Storfossen

4

Folkets kultur gir kraft

Veslemøy synger stev. Som stevet om «falske mannetungar» mot dem som lyver. Runar-visa i protest mot nedlegging av kulturutvalget. Hun lagde sitt eget stev mot golfbane på den beste matjorda. Andres kampdikt kan også brukes. Etter at presten hadde lest juleevangeliet for kommunestyret, leste Veslemøy diktet av Johanna Schwarz om Maria som fødte en sønn i en flyktningeleir – som ble bomba.

Veslemøy synger på sjukehjemmet på Rjukan. Privat foto.

Visegruppa Åtgaum synger sin versjon av diktet til Johanna Schwarz. De kaller det Ei julefortelling.

Veslemøy synger på sjukehjem på Rjukan

5

Et bedre liv med sang!

Veslemøy starta Kongsbergs første barnehage. Er førskolelærer, har studert folkemusikk i Rauland med mastereksamen i 2010 og er folkesanger. Jobber for Kulturskolen. Kongsberg er en syngende kommune med sangutvalg. Den populære Sangskattekista som alle femåringene i barnehagene og alle seksåringene i skolen er med i. De lærer sanger sammen, som munner ut i flere store konserter og blir kjent med hverandre før neste skoleår. Det samme med 7. og 8. klassene. Veslemøy: – Sangen er viktig for livet til folk!

19 år med babysang. Foto: Gry Aamodt

Veslemøy synger for babyer

6

80 innfødte og flyktninger danser og spiller

Veslemøy var med på å starte Kulturskolen i Kongsberg som nå er 27 år, sammen med musikkrådet og frivillige organisasjoner. Rødts hyppige krav til kommunebudsjettet har vært penger til gratis plasser i kulturskolen for flyktninger. Det er nå vedtatt, og flyktninger er nå med på babysang og diverse andre opplæringstilbud i Kulturskolen. Det var sist høst gjennomført et flerkulturelt prosjekt med sang og dans i «Flere farger». Som representant for Rødt fikk hun gjennom i budsjettet at det skulle settes av midler til prosjektet i kulturskolen for inkludering av mennesker med særskilte behov, som heter Innafor-prosjektet.

Flerkulturell konsert på Galleri Åkern. Foto: Veslemøy Fjerdingstad

Flerkulturell konsert på Galleri Åkern. Foto: Veslemøy Fjerdingstad

7

Etnisk Musikklubb

Etnisk Musikklubb ble stifta på Kongsberg i 1996 av Arne Fredriksen sammen med en lang rekke kulturorganisasjoner. Veslemøy har i flere år deltatt i arbeidet som frivillig for musikklubben. Arne, mannen hennes, har vært sjuk, og hun har steppa inn enda mer i driften. Arne er fortsatt daglig leder. Hun forteller hvordan flyktninger på Kongsberg spiller og synger sammen, om kvenske, samiske og læstadianske sangtradisjoner. Og norsk tradisjonsmusikk, særlig den som kommer i skyggen av oppmerksomheten. 110 CD-er har musikklubben produsert fram til 2020.

Les mer om Etnisk Musikklubb

Arne på festival. Foto: Knut Utler

Arne Frediksen på festivalstand for Etnisk musikklubb

8

Fjernvarme fra vannet i gruvene?

Veslemøy har sittet i 24 år i kommunestyret for Rød Valgallianse (RV) og Rødt til sammen. Alltid kamp for mer penger til pleie og omsorg, skolene, integrering av flyktninger og bevaring verneverdige hus og opprettelse av byantikvar og kommunepsykolog. Veslemøy glemmer ikke miljøvernet: På 1980-tallet sa e-verk-sjefen: Lag fjernvarmeanlegg av det varme vannet i Kongsbergs gruver! Strøm til en hel by. Rødt og Veslemøy har ikke gitt seg på det.

En balansekunstner. Foto: Wenche Gulbrandsen

9

Ut av Rødt-lista i 2019, fortsetter i kommunestyret

Kommunevalget i 2019. Noen sa de ville ha fornyelse og bytte ut Veslemøy med en annen Hun fikk ikke stå på Rødt-lista, fordi hun var så populær lokalt, og de regna med at hun kom til å bli valgt. Kongsberglista som er ei lokalpolistisk liste som Rødt hadde samarbeidsavtale med. De tilbød henne sisteplass på denne lista, noe Veslemøy sa ja til. Veslemøy: – Jeg har fortsatt mye guts. Sjøl om Rødt ikke ville ha meg på lista i Kongsberg, er Rødt er fortsatt mitt parti.

Fra stortingsvalgkampen i 2017, Kristin Kvadsheim og Veslemøy Fjerdingstad

Info etter at intervjuet var gjort: Rødt falt ut av kommunestyret. Veslemøy blei valgt inn for Kongsberglista.

Foto fra stortingsvalgkampen i 2017, Kristin Kvadsheim og Veslemøy Fjerdingstad

Hør Veslemøy synge

På Facebook-sida Min folketone kan du høre Veslemøy synge «Den svalande vind», som hun har etter morfar Johan Austbø.

På cd-en Salen var av silkety synger Veslemøy riderankesanger, bånsuller, sangleiker, regler og småstubber med og uten tonefølge fra ulike instrumenter. Den kan kjøpes fra Etnisk Musikklubb. Omslag: Silje Storm Drabitus

Omslag på cd-en "Salen var av silkety", der Veslemøy synger. Omslag: Silje Storm Drabitius


 Til Pdf-arkivet