Velkommen til pdf-arkivet


Tekster av Tron Øgrim

Pdf-arkivet presenterer

Grisen før jul

Grisen før jul
Harde tider på vei i det rike Vest-Europa

Ei svartebok om framtida, de kommende revolusjonære tidene i de rike landa og arbeiderklassens stilling

Med tillatelse fra arvingene legger vi ut denne og andre bøker og tekster av Tron Øgrim. I henhold til åndverksloven er det Trons arvinger som eier dette materialet. Tekstene legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke dem til noe mer, må du høre med rettighetshaverne. Andre tekster av TØ finner du her.


Boka, som kom ut på Oktober forlag i 1985, er på 154 sider.
For å lette nedlastinga har vi delt den i tre filer.
Last dem ned her eller fra innholdsfortegnelsen nedafor: Fil 1 ||| Fil 2 ||| Fil 3