Velkommen til pdf-arkivet


Tekster av Tron Øgrim

Pdf-arkivet presenterer

Marxismen – vitenskap eller åpenbaringsreligion?

Marxismen – vitenskap eller åpenbaringsreligion? (1979)

Med tillatelse fra arvingene legger vi ut denne boka og andre bøker og tekster av Tron Øgrim. I henhold til åndverksloven er det Trons arvinger som eier dette materialet. Tekstene legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke dem til noe mer, må du høre med rettighetshaverne. Andre tekster av TØ finner du her.


Boka, som kom ut på Oktober forlag i september 1979 (med et andreopplag måneden etter), er på 333 sider.
For å lette nedlastinga har vi delt den i sju filer.
Last dem ned her eller fra innholdsfortegnelsen nedafor: Fil 1 ||| Fil 2 ||| Fil 3 ||| Fil 4 ||| Fil 5 ||| Fil 6 ||| Fil 7