Opprør

Pdf-arkivet presenterer her digitaliserte 1990-utgavene av avisa/magasinet Opprør.

Opprør starta i 1989 som debatt- og informasjonsorgan for AKP(m-l). Det erstatta det tidligere interne medlemsbladet Tjen folket (TF), som finnes digitalt på www.akp.no. I motsetning til TF var Opprør en offentlig og åpen publikasjon, som blei distribuert gratis til medlemmene av AKP og RV. Det var også mulig å tegne abonnement. Allerede fra den tredje utgaven omtales avisa som «månedsavis for AKP(m-l) og RV».

I 1992 blei Rød Valgallianse en sjølstendig medlemsorganisasjon, og fra november dette året var Opprør medlems- og debattorgan for RV. I mai 2003 blei bladet nylansert som magasin, som kom ut rundt fire ganger i året. Magasinet blei fra 2007 gitt ut av Rødt – fram til ca. 2012. Vi har skanna de fleste av utgavene fram til stiftelsen av Rødt.

Andre årganger: 1989 |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Til Pdf-arkivets forside

Årgang 1990

Måbedsavis utgitt av AKP(m-l) og RV
Ansvarlig utgiver (alle utgaver) og redaktør (nr. 1): Erik Ness
Redaktør (øvrige utgaver): Birger Thurn-Paulsen


Forside Opprør nr. 1, 1990

Nummer 1 (2. januar)


Forside Opprør nr. 2, 1990

Nummer 2 (5. februar)


Forside Opprør nr. 3, 1990

Nummer 3 (9. mars)


Forside Opprør nr. 4, 1990

Nummer 4 (20. april)


Forside Opprør nr. , 1990 Forside vedlegg til Opprør nr. 5, 1990: Forslag til prinsipprogram og vedtekter

Nummer 5 (1. juni)


Forside Opprør nr. 6 (?), 1990

Nummer 6

Nummer 7 (1. september)


Forside Opprør nr. 7, 1990

Nummer 7 (1. oktober)


Forside Opprør nr. 8, 1990

Nummer 8 (9. november)