Opprør

Pdf-arkivet presenterer her digitaliserte 1996-utgavene av avisa/magasinet Opprør.

Opprør starta i 1989 som debatt- og informasjonsorgan for AKP(m-l). Det erstatta det tidligere interne medlemsbladet Tjen folket (TF), som finnes digitalt på www.akp.no. I motsetning til TF var Opprør en offentlig og åpen publikasjon, som blei distribuert gratis til medlemmene av AKP og RV. Det var også mulig å tegne abonnement. Allerede fra den tredje utgaven omtales avisa som «månedsavis for AKP(m-l) og RV».

I 1992 blei Rød Valgallianse en sjølstendig medlemsorganisasjon, og fra november dette året var Opprør medlems- og debattorgan for RV. I mai 2003 blei bladet nylansert som magasin, som kom ut rundt fire ganger i året. Magasinet blei fra 2007 gitt ut av Rødt – fram til ca. 2012. Vi har skanna de fleste av utgavene fram til stiftelsen av Rødt.

Andre årganger: 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Til Pdf-arkivets forside

Årgang 1996

Utgitt av Rød Valgallianse (nr. 1–5); medlemsblad for Rød Valgallianse (nr. 6–10)
Ansvarlig redaktør: Ove Bengt Berg (nr. 1–5), Tor Otto Tollefsen (nr. 6–8), Mai Gythfeldt (nr. 9–10)


Forside Opprør nr. 1, 1996

Nummer 1 (januar)


Forside Opprør nr. 2, 1996

Nummer 2 (februar)


Forside Opprør nr. 3, 1996

Nummer 3 (mars)


Forside Opprør nr. 4, 1996

Nummer 4 (mai)


Forside Opprør nr. 5, 1996

Nummer 5 (juni)


Forside Opprør nr. 6, 1996

Nummer 6


Forside Opprør nr. 7, 1996

Nummer 7


Forside Opprør nr. 8, 1996

Nummer 8


Forside Opprør nr. 9, 1996

Nummer 9


Forside Opprør nr. 10, 1996

Nummer 10 (desember)