Opprør

Pdf-arkivet presenterer her digitaliserte 1999-utgavene av avisa/magasinet Opprør.

Opprør starta i 1989 som debatt- og informasjonsorgan for AKP(m-l). Det erstatta det tidligere interne medlemsbladet Tjen folket (TF), som finnes digitalt på www.akp.no. I motsetning til TF var Opprør en offentlig og åpen publikasjon, som blei distribuert gratis til medlemmene av AKP og RV. Det var også mulig å tegne abonnement. Allerede fra den tredje utgaven omtales avisa som «månedsavis for AKP(m-l) og RV».

I 1992 blei Rød Valgallianse en sjølstendig medlemsorganisasjon, og fra november dette året var Opprør medlems- og debattorgan for RV. I mai 2003 blei bladet nylansert som magasin, som kom ut rundt fire ganger i året. Magasinet blei fra 2007 gitt ut av Rødt – fram til ca. 2012. Vi har skanna de fleste av utgavene fram til stiftelsen av Rødt.

Andre årganger: 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Til Pdf-arkivets forside

Årgang 1999

Medlemsblad for Rød Valgallianse
Redaktør: Lars Nygaard (nr. 1–2), Bjarke Friborg (nr. 3–5)


Forside Opprør nr. 1, 1999

Nummer 1


Forside Opprør nr. 2, 1999

Nummer 2


Forside Opprør nr. 3, 1999

Nummer 3


Forside Opprør nr. 4, 1999

Nummer 4


Forside Opprør nr. 5, 1999

Nummer 5