Opprør

Pdf-arkivet presenterer her digitaliserte 2003-utgavene av avisa/magasinet Opprør.

Opprør starta i 1989 som debatt- og informasjonsorgan for AKP(m-l). Det erstatta det tidligere interne medlemsbladet Tjen folket (TF), som finnes digitalt på www.akp.no. I motsetning til TF var Opprør en offentlig og åpen publikasjon, som blei distribuert gratis til medlemmene av AKP og RV. Det var også mulig å tegne abonnement. Allerede fra den tredje utgaven omtales avisa som «månedsavis for AKP(m-l) og RV».

I 1992 blei Rød Valgallianse en sjølstendig medlemsorganisasjon, og fra november dette året var Opprør medlems- og debattorgan for RV. I mai 2003 blei bladet nylansert som magasin, som kom ut rundt fire ganger i året. Magasinet blei fra 2007 gitt ut av Rødt – fram til ca. 2012. Vi har skanna de fleste av utgavene fram til stiftelsen av Rødt.

Andre årganger: 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Til Pdf-arkivets forside

Årgang 2003

Avisutgaven

Medlemsblad for Raud Valallianse
Redaktør: Bjarke Friborg


Forside Opprør nr. 1, 2003 Forside vedlegg til Opprør nr. 1, 2003

Nummer 1

Nummer 2

I overnevnte nr. 1 er gjengitt en plan for kommende utgaver av Opprør. Det opplyses her at det i mars/april ville komme «en kort oppsummering av landsmøtet (i form av et oppkopiert nyhetsbrev)». Dette har vi så langt ikke tilgjengelig.


Magasin-utgavene

Ansvarlig redaktør: Torstein Dahle
Redaktør: Johanne Bergkvist (nr. 1 og unummerert), Øystein Horgmo (nr. 3)

28. mai 2003 – på RVs trettiårsdag – blei Opprør relansert som magasin i A4-format. Den første utgaven av dette nye bladet hadde også nr. 1.


Forside Opprør nr. 1, 2003 (magasintypen)

Nummer 1


Forside Opprør unummerert utgave 2003 (magasintypen)

Unummerert utgave


Forside Opprør nr. 3, 2003 (magasintypen)

Nummer 3