Opprør

Pdf-arkivet presenterer her en digitalisert 2007-utgave av avisa/magasinet Opprør.

Opprør starta i 1989 som debatt- og informasjonsorgan for AKP(m-l). Det erstatta det tidligere interne medlemsbladet Tjen folket (TF), som finnes digitalt på www.akp.no. I motsetning til TF var Opprør en offentlig og åpen publikasjon, som blei distribuert gratis til medlemmene av AKP og RV. Det var også mulig å tegne abonnement. Allerede fra den tredje utgaven omtales avisa som «månedsavis for AKP(m-l) og RV».

I 1992 blei Rød Valgallianse en sjølstendig medlemsorganisasjon, og fra november dette året var Opprør medlems- og debattorgan for RV. I mai 2003 blei bladet nylansert som magasin, som kom ut rundt fire ganger i året. Magasinet blei fra 2007 gitt ut av Rødt – fram til ca. 2012. Vi har skanna de fleste av utgavene fram til stiftelsen av Rødt.

Andre årganger: 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Til Pdf-arkivets forside

Årgang 2007

Redaktør: Pål Hellesnes


Forside Opprør nr. 1, 2007

Nummer 1


Nr. 1, 2007 var den siste utgaven av bladet som blei gitt ut av Rød Valgallianse (RV). Øvrige utgaver av Opprør i 2007 og i påfølgende år blei utgitt av det nyetablerte partiet Rødt. Vi har (foreløpig?) ikke publisert disse digitalt.