Velkommen til pdf-arkivet


Om politiets virksomhet

Pdf-arkivet vil under denne overskrifta presentere digitaliserte publikasjoner knytta til politiets aktivitet.


Forsida på heftet "To maidager i Oslo 1987"

To maidager i Oslo 1987

 Dette er et hefte utgitt av Aksjon Ytringsfrihet etter politiets aksjoner mot to demonstrasjoner ved den amerikanske ambassaden i mai 1987. Heftet inneholder vitneutsagn samla inn i ettertid.

28 sider A4,  16 MB – Last ned her


Siste publisering 13. februar 2024.

Tilbake til pdf-arkivet