Velkommen til pdf-arkivet


Tekster av Pål Steigan

Pdf-arkivet presenterer her fire bøker av Pål Steigan.

Pål Steigan (1949–) var sentral i den norske ml-bevegelsens første tiår. Han var leder både i SUF(m-l) og AKP(m-l). Seinere har han jobba blant annet som leksikonredaktør og som konsulent innen kultur og næring. I 2011gav han ut boka Sammenbruddet om krisene i dagens kapitalisme og om det han kaller «kommunisme 5.0». Boka følger han jamnlig opp med analyser og kommentarer på bloggen Steigan blogger.

Med tillatelse fra Pål legger vi her ut fire tidligere bøker han har skrevet. Tekstene legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke dem til noe mer, må du høre med Pål.

Klikk på bokomslaga nedafor for å laste ned bøkene i pdf-format.


Svar på tiltale. Forsvar for marxismen (1982)

Pål Steigan: Svar på tiltale

Fire foredrag (Bekjennelse; Revolusjon og datarevolusjon; I begynnelsen skapte mennesket Gud i sitt bilde; Partiet er nødvendig fordi sosialismen er nødvendig) og to artikkelserier fra Klassekampen (Sosialisme og filosofi; Hva skjer i Kina?)


Oktober forlag
156 sider, 18 Mb

Til boka


På den himmelske freds plass. Om ml-bevegelsen i Norge (1985)

Pål Steigan: På den himmelske freds plass

«Ml-bevegelsen har hatt en finger med i det meste, skal vi tro ryktene. Og sant nok, den har virkelig utrettet ganske mye. Mangeårig formann i sentralkomiteen, Pål Steigan, har et og annet på hjertet om myter, realiteter og politiske perspektiver.»
(Fra baksida av boka)


Aschehoug forlag
293 sider, 38 Mb

Til boka


Veiskille. Finnes det noen vei ut av miljøkrisa? (1990)

Pål Steigan: Veiskille

«I Veiskille går Pål Steigan gjennom den voldsomme ødeleggelsen av natur og miljø vi har vært vitne til de senere årene. Ved å fokusere på naturødeleggelsene og klimaforandringene mener han at vi nå står ved et veiskille og at veien vi velger å følge i årene fremover vil være avgjørende for om jorda og menneskeslekten skal overleve.

Steigan mener at det må en gjennomgripende forandring til. Og det haster. Denne forandringen vil bryte med den økonomiske og politiske tenkningen som har styrt verden til nå.

Finnes det noen vei ut av miljøkrisa? er undertittelen boken har fått, og Pål Steigan skisserer opp flere veier å gå.»
(Fra baksida av boka)


Oktober forlag
244 sider, 26 Mb

Til boka


Vargtid – eller myten om en fredelig verdensorden (1992)

Pål Steigan: Vargtid

«I Vargtid – eller myten om en fredelig verdensorden diskuterer Pål Steigan den situasjonen
som er oppstått i verden etter sammenbruddet i Øst-Europa. Med sine kunnskaper om kulturhistorie og politisk historie, trekker Steigan linjer både forover og bakover i tid. Han peker på mulige nye allianser såvel i som utenfor Europa, og han skisserer mulige utviklingslinjer for verdenspolitikken og verdensøkonomien.»
(Fra baksida av boka)


Oktober forlag
118 sider, 11 Mb

Til boka


Til forsida