Velkommen til pdf-arkivet


Streik og annen arbeidskamp

Pdf-arkivet presenterer en del materiale knytta til streiker, oppsigelser og annen arbeidskamp, hovedsaklig på 1960- og 70-tallet.

Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

Materiale lagt ut i 2022 er merka NY!


Eksempler:

Aker Verdal – oppsigelser Streik på brygga i Oslo Hvitbok Norsk HammerverkStreik på Jøtul Streik på Norgas Oppsigelser på Tromsfisk

Hvitbok om Linjegods-streiken
Transportarbeiderkonflikten 1982 Hvitbok om Chamignon-streika Søppelstreiken 1980 Zinken-streiken – slik den var


Handslag – bulletin fra Streikestøttebevegelsens informasjonskontor

Generell streikestøtte (og debatt om paroler)

Sykepleierstreiken i Oslo 1969 (?)

Kiruna-streiken 1969–1970

Norgas-streiken 1970

Sauda-streiken 1970

Austadstreiken 1971

Streiken ved Oslo-teatrene og Operaen 1971

Telefonsentralmontørstreiken 1974–75

Heismontørstreiken 1975

Hammerverk-konflikten 1975

Konflikten ved Våler skurlag 1975

Konflikten ved Tiger fabrikker 1975

Konflikten ved Åsgård sykehus 1975

Städerskestrejken i Skövde 1975

Demonstrasjonsstreik i NRK (1975)

Jøtulstreiken 1976

Hustad-konflikten 1976

Linjegods-streiken 1976

Streiken ved Statens forvernsenter 1976

Streiken ved Nor-Zink i Odda 1976

Konflikt ved Kjemi-Service 1976

Konflikten ved Wollebekk Champignon 1976

Konflikten i Sosiale Etaters Fagforening 1976

Konflikt ved Universitetet i Oslo (1976–77)

Tromsfisk-konflikten 1976–77

Bryggearbeiderstreiken 1977

Konflikten ved Andfossen Kraftpapp 1977

Konflikten ved Norma Prosjektil 1977 (?)

Rockwool 1977

Konflikten ved Elektrisk Bureau 1977

Streiken på Statfjord A 1978

Streiken på Statfjord A

«Et lite, sammenklemt samfunn midt ute i Nordsjøen, der arbeiderne drar hjem fra jobben bare hver annen uke. Hav på alle kanter. Skiftene går fra 0600 til 1800 og fra 1800 til 0600. Livet blir ikke gjort lettere av elendige sanitærforhold og skrikende amerikanske bosser som kaller arbeiderne «white niggers». Et meningsløst røykeforbud utløser streiken. Denne boka følger den dramatiske streiken på STATFJORD A i august 1978, fra dag til dag, helt fram til arbeiderne vinner full seier»

Oktober forlag 1978, 176 sider, 57 MB – Last ned boka her

Streiken blant fremmedarbeiderne på Statfjord A 1978

Rørleggerkonflikten 1980 (?)

Søppelstreiken i Oslo 1980

Transportarbeiderkonflikten 1982

Hillesland-konflikten 1984

Lærerlagets politiske streik 1984 (?)

Konflikten ved Aker Verdal 1987

Winge-streiken 1994–95

Havnearbeiderkonfliktene 2014–17

Konflikt ved Rodeløkkens Maskinverksted (ukjent år)


Første publiseringer på nettet 22. mars 2015
Siste oppdateringer merka NY! i januar 2022.
Boka Streiken på Statfjord A lagt ut 30. august 2017.

Tilbake til pdf-arkivet