Velkommen til pdf-arkivet


Materiale fra Telemark

Pdf-arkivet presenterer her diverse politisk materiale fra Telemark.

Gjennom innsamling av arkivmateriale fra lokale avdelinger av AKP har vi også fått tilgang til løpesedler og andre dokumenter fra flere andre organisasjoner og aksjoner. Vi har digitalisert noe av dette som et historisk tidsbilde.

Stoff fra andre fylker finnes her. Materiale fra AKP lokalt finner du her.


Publisert 6. mars 2015:


Tilbake til pdf-arkivet