Velkommen til pdf-arkivet


Velkommen til Pdf-arkivet. Vi legger nå og da ut innskanna trykksaker som det ellers kan være vanskelig å få tak i. I utgangspunktet vil dette være ting fra den norske venstresida og bevegelser den har vært involvert i, men det kan dukke opp andre saker også. Noe vil være politisk nyttig den dag i dag. Andre ting er nok mer interessante i historisk og arkivfaglig henseende – og noe gir et tidsbilde. Følg med.

Pdf-arkivet er et sidespor til arkivprosjektet etter AKP. Materiale fra AKP, SUF, NKS og Rød Ungdom finner du på www.akp.no. Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

Siste publiseringer


Temasider du finner her på pdf-arkivet

Arbeidsløses buss Bli med i Daghjemsaksjonen Bye og Sjue: Norges hemmelige hær Klistremerke: Ja til norsk sjølråderett – stem nei 50 mil nå Moskvatesene Den røde arbeideren Bestemme selv Militærnekter  Musikk Notatene om SUF Politiaktiviteter Fritt Spania Opprør (forside) Plakat med Liv og Erling Syng høyere enn bombedrønnene Hammerverk-konflikten Kamp mot all kvinneundertrykking

Arbeidsløses bussDaghjemskampDe hemmelige tjenesteneEEC-kampen 1972

Første maiKlassisk litteraturKommunistisk arbeiderforbund og Kommunistisk universitetslag

KvinnefrontenMilitærnekting og soldatkampMusikk – Næringslivet holder øye med venstresida

Politiaktiviteter – Rød Valgallianse: Bladet Opprør| – Valgmateriell, brosjyrer og hefter

SangbøkerSpaniaStreiker og andre arbeidskonflikterÅttende mars

Revolusjonær hverdag: Samtaler med Eivind Reiersen og Veslemøy Fjerdingstad 


Forfattere du finner her på pdf-arkivet

Den hemmelige hæren Erling Folkvord: Rødt! På barrikadene for AKP og RV Er skolen for Kari eller Ronny? Jon Michelet: 7800 demonstranter sporløst forsvunnet Ellen Røsjø: Krafta er vår! Pål Steigan: Vargtid Grisen før jul

Lars BorgersrudErling FolkvordJorun GulbrandsenJon MicheletEllen RøsjøPål SteiganTron Øgrim


Lokalt stoff

Telemark og Rogaland