Velkommen til pdf-arkivet


Velkommen til Pdf-arkivet. Vi legger nå og da ut innskanna trykksaker som det ellers kan være vanskelig å få tak i. I utgangspunktet vil dette være ting fra den norske venstresida og bevegelser den har vært involvert i, men det kan dukke opp andre saker også. Noe vil være politisk nyttig den dag i dag. Andre ting er nok mer interessante i historisk og arkivfaglig henseende – og noe gir et tidsbilde. Følg med.

Pdf-arkivet er et sidespor til arkivprosjektet etter AKP. Materiale fra AKP, SUF og Rød Ungdom finner du på www.akp.no. Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

Siste publiseringer

04.02.2021: Mer stoff rundt Narve Trædal-saken

29.09.2020: Pdf-arkivet begynner med lyd! «Revolusjonær hverdag» er planlagt som en serie intervjuer/samtaler med folk som har vært aktive i den revolusjonære bevegelsen i tiår etter tiår. Vi starter med Veslemøy Fjerdingstad, som fyller 70 år i dag. Lytt her!


Forfattere du finner på pdf-arkivet

Den hemmelige hæren Erling Folkvord: Rødt! På barrikadene for AKP og RV Er skolen for Kari eller Ronny? Jon Michelet: 7800 demonstranter sporløst forsvunnet Ellen Røsjø: Krafta er vår! Pål Steigan: Vargtid Grisen før jul


Temasider du finner på pdf-arkivet

Arbeidsløses buss Bli med i Daghjemsaksjonen Bye og Sjue: Norges hemmelige hær Klistremerke: Ja til norsk sjølråderett – stem nei 50 mil nå Militærnekter Hammerverk-konflikten Kamp mot all kvinneundertrykking Gnisten (forside)


Lokalt stoff