Velkommen til pdf-arkivet


Velkommen til pdf-arkivet. Vi vil nå og da legge ut innskanna trykksaker som det ellers kan være vanskelig å få tak i. I utgangspunktet vil det være greier fra den norske venstresida og bevegelser den har vært involvert i, men det kan dukke opp andre ting også. Noe av det vil absolutt være politisk nyttig den dag i dag. Andre ting er viktige i historisk og arkivfaglig henseende – og noe gir et tidsbilde. Følg med.

Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

Sist lagt ut

Streiken på Statfjord A

Streiken på Statfjord A
«Et lite, sammenklemt samfunn midt ute i Nordsjøen, der arbeiderne drar hjem fra jobben bare hver annen uke. Hav på alle kanter. Skiftene går fra 0600 til 1800 og fra 1800 til 0600. Livet blir ikke gjort lettere av elendige sanitærforhold og skrikende amerikanske bosser som kaller arbeiderne «white niggers». Et meningsløst røykeforbud utløser streiken. Denne boka følger den dramatiske streiken på STATFJORD A i august 1978, fra dag til dag, helt fram til arbeiderne vinner full seier»

Soldaten som ikkje ville teie

Soldaten som ikkje ville teie
Trædal-saka: Norsk militærmakt – retta mot kven?


Forfattere

Den hemmelige hæren Erling Folkvord: Rødt! På barrikadene for AKP og RV Er skolen for Kari eller Ronny? Jon Michelet: 7800 demonstranter sporløst forsvunnet Ellen Røsjø: Krafta er vår! Pål Steigan: Vargtid Grisen før jul

Lars Borgersrud ||| Erling Folkvord ||| Jorun Gulbrandsen ||| Jon Michelet ||| Ellen Røsjø ||| Pål Steigan ||| Tron Øgrim


Tema

Arbeidsløses buss Bli med i Daghjemsaksjonen Bye og Sjue: Norges hemmelige hær Klistremerke: Ja til norsk sjølråderett – stem nei 50 mil nå Militærnekter Hammerverk-konflikten Kamp mot all kvinneundertrykking

Arbeidsløses buss ||| Daghjemskamp ||| De hemmelige tjenestene ||| EEC-kampen 1972 ||| Første mai ||| Militærnekting og soldatkamp ||| Streiker og andre arbeidskonflikter ||| Åttende mars |||


Lokalt stoff

Telemark og Rogaland